Archiwum – Działania realizowane z państwowych funduszy celowych

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego Zagroń w Szczyrku

Dofinansowanie : 8 061 425,00 zł
Całkowita wartość : 18 092 937,43 zł

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.
„Modernizacja Ośrodka Turystyczno-Sportowego „Zagroń” w Szczyrku,
ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk”
w zakresie wykonania robót budowlanych w ramach zadania pn.
„Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku hotelowego (Kat. Ob. Bud. XIV), Budynku mieszkalnego na budynek zamieszkania zbiorowego (Kat. Ob. Bud.. XIV) oraz budynku garażowego na budynek gospodarczy (Kat. Ob. Bud. III) zlokalizowanych na działkach nr 3125/1; 3125/2; 3980; 2828/1; 2818/2 2218/2; 2219, obręb 0001 Szczyrk, remont pomieszczeń pozostałych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowanie istniejącego zbiornika wody oraz drogi pożarowej do aktualnych przepisów przeciwpożarowych”.