Działania realizowane z państwowych funduszy celowych

Informacja nt. działania realizowanego z państwowego funduszu celowego
aktualizacja 10.07.2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

MODERNIZACJA OŚRODKA TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO ZAGROŃ W SZCZYRKU

DOFINANSOWANIE

[8 061 425,00 ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

[18 469 956,42 ZŁ]

PRACY DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU HOTELOWEGO, BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODY I DROGI POŻAROWEJ DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Działania realizowane z państwowych funduszy celowych – archiwum