Archiwum – Działania realizowanego z państwowego funduszu celowego aktualizacja 18.05.2023

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

MODERNIZACJA OŚRODKA TURYSTYCZNO-SPORTOWEGO ZAGROŃ W SZCZYRKU

DOFINANSOWANIE

[8 061 425,00 ZŁ]

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

[18 119 437,43 ZŁ]

PRACY DOTYCZĄCE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU HOTELOWEGO, BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUDYNKU GARAŻOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODY I DROGI POŻAROWEJ DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

Działania realizowane z państwowych funduszy celowych – archiwum